ISLA open houden is een kwestie tussen goed of slecht. Tussen hoe het is en hoe het kan. Tussen progressief aanpakken en achterblijven. We weten ondertussen dat ISLA/PDVSA de oorzaak is van 18 doden per jaar. We weten dat de fijne zwarte stof, die ISLA/PDVSA elke dag weer onze lucht inblaast, ver boven de toegestane waarde is. Op zich genoeg reden om de ISLA definitief  te sluiten. Mediocre bestuurders en raffinaderij bonzen vinden doden en vervuiling schijnbaar niet genoeg. Laten we het daarom van de economische kant bekijken.

 

Schoonmaak en nieuwbouw van het ISLA gebied brengen onmiddellijk een lange periode van economische bloei voor Curaçao. Deze zal vele malen groter zijn dan ISLA/PDVSA ooit zal kunnen opbrengen. De dag nadat ISLA/PDVSA, of rechter, besluit de raffinaderij stil te leggen, stijgen real-estate prijzen in Marchena, Wishi, Habaai, Buena Vista, Blauw en Jandoret. We zien snel nieuwbouw activiteiten van hotels en appartementen aan het binnenmeer van Piscadera. Een honderdtal rand industrieën zullen als paddenstoelen verrijzen. Het zal vele malen meer zijn dan de huidige groep die aan ISLA/PDVSA leveren.

 

Aan het Schottegat, tussen Biesheuvel en Palu Blancu, ligt een streek, van 400 Ha. met een voortreffelijke havenstad infrastructuur: verharde wegen kanalen en 1000 meter kade waar minstens 20 kleinere cruise schepen, mega jachten en grote plezierboten aan kunnen meren. Het gebied beschikt al over een eigen elektriciteit centrale. Waar nu stalen tanks en stalen gevaartes staan, kunnen straks geweldige tropische parken worden aangelegd. Tussen al dat groen, rijzen prachtige moderne winkel galerijen, theaters, hotels, kerken, sport complexen, woonhuizen en appartementen. Een moderne stad met ware kanalen vervangt de oude Asiento Plantage. Een moderne nieuwe stad van wereld formaat. Wat er ook komt, wat voor een doel we er aan geven, en hoe het ook gaat heten, het is onze eigen vooruitblinkende zienswijze en aanpak die straks moet zorgen voor de grootste economische opleving die Curaçao ooit heeft meegemaakt. Dit wordt een groei die tot ver in de toekomst na zal klinken. Een ontwikkeling die Curaçao, voor eens en voor altijd haar unieke plaats zal geven in het Caribische gebied.

 

De diversiteit aan jachten, boten en schepen die aanmeren zullen er voor zorgen dat alle bestaande marine en rand bedrijven een verhoogde activiteit tegemoet gaan. De werkgelegenheid die met deze ontwikkeling gepaard gaat en de real-estate waarden van het gebied en het omringende bevuilde gebied zullen stijgen en het eilandgebied zal veel meer aan grondhuur, inkomsten grond en winst belasting binnen halen, dan PDVSA ooit zal kunnen en willen betalen.

 

Milieudeskundigen en land ontwikkelaars willen direct weten hoe het staat met de vervuiling en hoe dat aangepakt gaat worden. Dit is iets waar onmiddellijk aan gewerkt moet worden. Begin Shell hier aansprakelijk voor te stellen, ook al heeft de toenmalige regering met Shell ingestemd. Er is jurisprudentie om de zaak aan te vechten en te winnen. Ook PDVSA moet verplicht gesteld worden de boel straks schoon achter te laten. Met de baten uit de verkoop van de ISLA, of de prijs van oud schroot, zal een start fonds opgezet dienen te worden om het hele terrein bouwrijp te maken.

 

We kunnen met de neezeggers mee blijven doen en negatief blijven. We kunnen ons volk blijven verloochenen. Besluitmakers draaien het volk een rad voor ogen uit persoonlijk belang of financieel gewin. Politici blijven op de rechten van het volk trappen. Het is nu kiezen. Gaan we door als voorheen of gaan we één front voeren om Curaçao vrij van stank en vervuiling te ontwikkelen tot een parel in het Caribische gebied, met een gezonde schone en welgestelde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

 

Laten we schone industrieën aan trekken. Laten we de economie op vijzelen. Laten we nieuwe woongebieden, stadsparken, scholen en winkel centras, op het Asiento terrein creëren, zodat onze natuur buiten de stad voor de toekomst ongeschonden blijft.
 

De ISLA is van ons, de burgerij. Wij moeten nu snel beslissen wat er mee gedaan dient te worden. Niet de ISLA, niet de PDVSA. Maak een duidelijke keus. Vóór of tegen. email tent12@onenet.an

 

Andrés Casimiri

tent12@onenet.an

Curaçao